Time-outprojecten


WAT

Back to basic is een time-out-project gericht op jongens. Gedurende 9 vrijdagen trekken zij onder begeleiding van twee mannelijke therapeuten het bos in. Aan de hand van uitdagende activiteiten leren ze zichzelf terug te vinden, hun talenten te herontdekken, zichzelf en de anderen te bekrachtigen, verantwoordelijkheid op te nemen, grenzen te verleggen. Ze leren samenwerken. Ze leren door praktijkervaring en vooral van, door en met leeftijdsgenoten. Ze leren zelf ondervinden en op ontdekking gaan.

Dit programma helpt negatieve, destructieve  gedragspatronen te doorbreken, er komt gezond en constructief gedrag in de plaats.

Jongeren leren opnieuw een helder en realistisch beeld ontwikkelen over zichzelf en hun toekomst. Maar ook de context krijgt weer een beeld over wie de jongere écht is… en waar hij met zijn leven naartoe wil.

Tijdens het programma staan de volgende thema’s centraal:

  • Respect
  • Delen
  • Discipline
  • Luisteren
  • Samen-werken
  • Gezondheid

DOEL

Het doel is dat de jongere zijn eigen engagement en motivatie terug vindt om verder zijn schoolse vaardigheden op te pakken, met de support van zijn omgeving.

NETWERK

Tijdens de time-out wordt het netwerk van de jongere uitdrukkelijk betrokken. Dit zijn de ouders, de opvoeders, de school, het werk, de thuisbegeleiding en daar waar nodig wordt er aanvullende hulp ingeschakeld.

Het programma stimuleert de ouders, opvoeders, leerkrachten en andere personen die voor jongeren belangrijk zijn om hen te ondersteunen.

ENGAGEMENT

Voorwaarde voor dit programma is dat de jongere én de context zich willen inzetten om de communicatie met hun omgeving te verbeteren.

Het is een lang project, waarbij de jongere en de context zich engageert voor een termijn van 3 maanden:

9 bijeenkomsten voor de jongere.

3 contextbezoeken (maandelijks)

een infomoment voor de context

en een afsluitmoment met erkenning voor de jongere.

In september een terugkommoment voor de jongere.

IN DE NATUUR

Een plek in de natuur, weg van alle voorzieningen, Back to Basic. Geen elektriciteit, geen stromend water, geen WIFI, geen internet,… Een totaal andere context zorgt ervoor dat we op een totaal andere manier denken, voelen en reageren. Hier ligt de kans om nieuwe ervaringen op te doen. Echte contacten aangaan, open communiceren, gevoelens delen, werken om het warm te krijgen, vuur maken, zorgt voor nieuwe en diepe ervaringen.

Activiteiten die zeker op het programma staan: bosonderhoud, hout hakken, vuur maken, koken, bouwen, creativiteit,…

METHODIEKEN

Ergotherapeutische interventie (arbeid, werk, creativiteit,…)

Psychotherapeutische begeleiding

Ervaringsgericht werken

Positieve bekrachtiging

Geweldloze communicatie

Natuurbeleving

ROP (rites of passage)

Mannenwerk

Archetypes

SUPPORTERS

We vragen aan de jongere om 2 supporters te kiezen. Zij staan in voor de link tussen het project en de jongere. Zij komen regelmatig in contact met de jongere en kunnen achter de visie staan van back to basic. De jongere kiest zelf de supporters en vraagt ook aan hen waar hij nog in zou kunnen groeien, en waarom hij dit project zou volgen.

Deze supportes vormen een ankerpunt in de begeleiding voor de jongere. Dat kan een ouder zijn, een opvoeder, een oom, een tante, een leraar, een trainer, een buurvrouw… Deze 2 supporters houden contact met de BtB begeleider omtrent de evolutie van de jongere in de thuissituatie.

Dit is de start van een ondersteunend netwerk, wat de jongere leert opbouwen.

Via deze contacten wordt een individueel programma uitgewerkt, samen met de jongere, en zijn context.

Er is overleg tussen de jongere en de begeleider van BtB en zijn context. Er wordt voortdurend bijgestuurd…

Tijdens het traject leren de jongeren ook van elkaar. Het inclusieverhaal biedt hier heel veel mogelijkheden. Daarom kiezen we er ook voor om met gemengde groepen te werken. Hieruit kan de jongere ervaren dat hij evenwaardig is als de anderen.

DOELGROEP

Jongeren die momenteel vastlopen in zichzelf, in school/werk.

Passend binnen het inclusieonderwijs, integreren we jongeren uit verschillende onderwijsrichtingen, vb.: ASO, TSO, BSO, BuSO.

Jongeren leren ook van en aan ELKAAR. Hierdoor installeren we ook een nieuw netwerk voor de jongere.

Jongeren van 14 t/m 25 jaar – hier staat werken, actief bezig zijn, verantwoordelijkheid nemen en een goeie daginvulling centraal.

Hierdoor komt het accent te liggen op de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

De groep zelf bestaat uit 4 tot 6 jongeren.

We mikken op jongens met mannelijke begeleiders. Later willen we ook meidengroepen laten lopen met vrouwelijke begeleiders. Vanuit de visie dat jongens leren van jongens en van mannen, en meisjes vooral van meisjes en vrouwen.

AANMELDEN

Graag telefonisch aanmelden op het nummer 0496510532, of via henk@hejoka.be

en het onderstaand inschrijfformulier invullen.

DATA

nog niet bepaald

LOCATIE

Privébos in Zedelgem Merkenveld

KOSTPRIJS

Een groot deel van de kosten van dit project wordt gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen. Waardoor de kostprijs heel laag wordt.

We vragen aan de jongere om zelf 10 euro per dag in te brengen = €90 voor het traject

Ook vragen we aan de school of organisatie een bijdrage 25 euro per dag (€ 225) om de jongere te begeleiden.

We zoeken ondertussen nog sponsors voor 1000 euro, dat kan zowel in natura als in geldelijke steun voor de vzw Hejoka.

BEGELEIDING

Henk Dewitte

Verantwoordelijke Hejoka vzw, Therapeut, jongerenbegeleider, leraar

Ward Ghekiere

Jongerenbegeleider