Time-outprojecten


WAT

Back to basic is een time-out-project gericht op jongens.

1 dag in de week kunnen jongens hier terecht. Een time-out in de pure zin van het woord.  Even uit de schoolse context, weg van alles en iedereen die gekend is. De natuur brengt rust in de overprikkelende hoofden van de pubers. Individueel of in kleine groep komen we tot rust. Actie, activiteiten en werk is het sleutelwoord. De natuur nodigt uit om aan de slag te gaan.

De jongeren worden begeleid door Henk Dewitte, coördinator van vzw Hejoka. Hij zorgt voor een veilige context waarin jongeren opnieuw hun talenten herontdekken, zichzelf en anderen leren bekrachtigen, verantwoordelijkheid opnemen, leren samenwerken, en vooral op verhaal kunnen komen. Door de kleinschaligheid is er meer ruimte voor individuele begeleiding. Henk is ergotherapeut en zet jongeren aan het werk. Hout hakken, zagen, constructies bedenken, boomhut bouwen voor de kampen, tipi opzetten,… enzovoort, zorgen ervoor dat de jongeren nuttig werk doen en bijdragen tot het functioneren van de activiteiten op de bosplek. Ze leren door praktijkervaring en door zelf te ondervinden en op ontdekking te gaan.

Dit programma helpt negatieve, destructieve  gedragspatronen te doorbreken, er komt gezond en constructief gedrag in de plaats.

Jongeren leren opnieuw een helder en realistisch beeld ontwikkelen over zichzelf en hun toekomst.

Tijdens het programma staan de volgende thema’s centraal:

  • Respect
  • Delen
  • Discipline
  • Luisteren
  • Samen-werken
  • Gezondheid

DOEL

Het doel is dat de jongere zijn eigen engagement en motivatie terug vindt om verder zijn schoolse vaardigheden op te pakken, met de support van zijn omgeving.

ENGAGEMENT

Voorwaarde voor dit programma is dat de jongere (en de context) zich wil inzetten om de communicatie met hun omgeving te verbeteren.

IN DE NATUUR

Een plek in de natuur, weg van alle voorzieningen, Back to Basic. Geen elektriciteit, geen stromend water, geen WIFI, geen internet,… Een totaal andere context zorgt ervoor dat we op een totaal andere manier denken, voelen en reageren. Hier ligt de kans om nieuwe ervaringen op te doen. Echte contacten aangaan, open communiceren, gevoelens delen, werken om het warm te krijgen, vuur maken, zorgt voor nieuwe en diepe ervaringen.

Activiteiten die zeker op het programma staan: bosonderhoud, hout hakken, vuur maken, bouwen, creativiteit,…

METHODIEKEN

Ergotherapeutische interventie (arbeid, werk, creativiteit,…)

Psychotherapeutische begeleiding

Ervaringsgericht werken

Positieve bekrachtiging

Geweldloze communicatie

Natuurbeleving

ROP (rites of passage)

Mannenwerk

Archetypes

 

DOELGROEP

Jongeren die momenteel vastlopen in zichzelf, in school/werk.

Passend binnen het inclusieonderwijs, integreren we jongeren uit verschillende onderwijsrichtingen, vb.: ASO, TSO, BSO, BuSO.

Jongeren leren ook van en aan ELKAAR. Hierdoor installeren we ook een nieuw netwerk voor de jongere.

Jongeren van 14 t/m 25 jaar – hier staat werken, actief bezig zijn, verantwoordelijkheid nemen en een goeie daginvulling centraal.

Hierdoor komt het accent te liggen op de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

De groep zelf bestaat uit 1 tot 3 jongeren.

Vanuit de visie dat jongens leren van jongens en van mannen richten we ons op jongens.

AANMELDEN

Graag telefonisch aanmelden op het nummer 0496510532, of via henk@hejoka.be

en het onderstaand inschrijfformulier invullen.

DATA

17, 24, 31 mei, 7, 14, 21, 28 juni

LOCATIE

Privébos in Zedelgem Merkenveld

KOSTPRIJS

We vragen per dag een deelnameprijs van 80 euro.

BEGELEIDING

Henk Dewitte

Verantwoordelijke Hejoka vzw, Therapeut, jongerenbegeleider, leraar