The making of men – overgangsrite voor jongens

‘The making of men’ is een krachtig overgangsmoment
van jongen naar man

De vierdaagse was voor mezelf van het mooiste en het meest ingrijpende van de voorbije tien jaar.

Johan uit Jabbeke

De kracht van kwetsbaarheid in de praktijk gebracht. Een prachtige 4-daagse vol kansen om te verbinden met andere mannen en mijn eigen zoon. Leven in een “no-time” ervaring, met enkel ruimte voor jezelf, elkaar en het krachtige vuur in elk van ons. Een unieke ervaring die ik ook ga delen met mijn twee jongere zonen.

Vic uit Sijsele

Voor jongens tussen 14 en 18 jaar

In vele culturen is het evident dat jongens begeleid worden in de overgang van jongen naar man. In onze maatschappij bestaat dit moment niet meer. Daardoor geraken jongens in de puberteit soms in de problemen. We zien dan dat zij zelf op zoek gaan naar erkenning, vaak excessief en gevaarlijk gedrag stellen of zelf initiatiemomenten installeren binnen hun peergroup ( coma-zuipen, druggebruik, agressie, dopen, extreem uitgaan, schoolverzuim…) . Zonder ondersteuning blijven jongens in hun ‘jongetje zijn’ hangen en missen de overstap naar hun ‘man zijn’, wat zich op latere leeftijd kan uiten in moeilijke partnerrelaties, afwezig vaderschap, verslavingen, etc.

‘The making of men’ is een programma waarin jongens vaardigheden ontwikkelen in verantwoordelijkheid nemen, verbindend communiceren, relaties aangaan, zorg dragen. Ze krijgen erkenning en ondersteuning. Ze vormen een visie op de man die zij willen zijn en ontwikkelen de daadkracht om zich daarvoor in te zetten. Dit is een eenmalige gebeurtenis voor de jongere.

30 jaar onderzoek van oa. arts Arne Rubinstein (AUS) leert ons dat een overgangsmoment tijdens de puberteit ontzettend belangrijk is om jongens te laten groeien tot verantwoordelijkheid zodat ze gezonde relaties kunnen aanknopen en een plaats kunnen verwerven in de maatschappij.

The making of Man is een intense reis, voor vader en zoon, voor zoon en vader, apart en samen. Het is je fysieke krachten voelen en je kwetsbare kant verkennen,
het is dragen en gedragen worden door andere mannen. Heel erg nabij zijn en op het scherp van je snede ervaren waarover het in essentie gaat, het is banden smeden tussen vader en zoon, waarbij je elkaar markeert, waarbij je de gelijkenis ervaart en het verschil mag toelaten.

Jan uit Sint-Michiels

Het programma kent een mooi evenwicht tussen actie/doen/lijfwerk en deelrondes.
De kracht, de diepgang, de transformatie, het ingrijpende van het proces en de mogelijkheid om te groeien, om de lagen af te pellen … daarvoor zijn 4 dagen toch wel nodig.

Het weekend groeide naar een climax, een apotheose, telkens werd er een tandje bijgestoken, werd er opgebouwd, kwam er meer geladen energie. Ik vond het mooi, zowel de lichtheid en de no-nonsense-manier was mooi.

Inhoud van het weekend

In ‘The making of men’ nemen we de jongens mee op een weekend met hun vader (of vaderfiguur, opvoeder, opa,…) samen met andere mannen en jongens. We bouwen een uitdagend weekend op waarin we afscheid nemen van het ‘kind’ zijn en duidelijk kiezen welke man we in de wereld willen brengen. Hiervoor trekken we een weekend de natuur in, kamperen en voorzien zelf in ons levensonderhoud. We werken met het vuur, gaan uitdagingen aan en verleggen grenzen. De aanwezigheid van andere jongens en andere vaders zorgt ervoor dat we een breed scala van ‘manbeelden’ kunnen aanbieden.

Niet alleen actie en uitdagingen vormen een fundament van dit weekend, maar ook het samen zijn, samen delen en verhalen vertellen over wat man zijn eigenlijk inhoudt, is een deel van het geheel.

Bij het begin van het weekend zijn de moeders (of vrouwelijke steunfiguren) aanwezig om de jongen bewust los te laten. De zorgzame moeder, die de voorbije jaren het beste van zichzelf gegeven heeft, maakt plaats voor een aanwezige, ondersteunende moeder. Het loslaten van hun kind en het aanvaarden/verwelkomen van de jonge man, kan voor sommigen een uitdagend loslaatproces zijn. Daarom worden de moeders onder begeleiding samengebracht in een deelcirkel.

The making of men zorgt er voor dat er een intens contact is met de vader, of mannelijke steunfiguur. De vaders nemen in dit verhaal een belangrijke rol op hun schouders. Zij zijn het hele weekend ondersteunend aanwezig, zorgen voor de veiligheid en leren om mentor te zijn van een jonge man. Zij zijn het voorbeeld in dit weekend. Zij delen hun ervaringen over hoe het is om man te zijn. Dit in de vorm van activiteiten, verhalen, koken, vuur hoeden,… De mannen nemen de jongens op in hun wereld.

De jongens worden één van de mannen, ‘baby’mannen wordt soms gezegd. Door samen met de andere mannen te leven, te spelen, te koken, te delen en grenzen te verleggen, verbroederen ze en kunnen ze groeien in wie ze echt willen zijn.

De laatste dag worden de jonge mannen klaargestoomd om hun weg terug naar de maatschappij te vinden. Op het einde van het weekend, rond 16u wordt er gevierd samen met familie en vrienden.