Individuele begeleiding kinderen & jongeren

Soms hebben kinderen of jongeren het moeilijk in een bepaalde fase van hun leven. Dat kan zich uiten in faalangst, weinig zelfvertrouwen, angsten, pestgedrag, agressie, onhandelbaarheid, depressieve gedachten, futloosheid…

Als ervaren therapeut in het werken met kinderen en jongeren met gedragsproblemen geef ik erkenning aan deze moeilijke periode in hun leven. Door deze erkenning mogen kinderen écht zijn wie ze zijn. Ik installeer samen met je kind opnieuw vertrouwen en leer hem om te gaan met zichzelf en zijn omgeving.

Als ergotherapeut begeleid ik ook kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen (zoals schrijven, knippen, veters strikken, bestekhantering en aan- en uitkleden), de motoriek en/of zintuiglijke informatieverwerking (Sensorische Integratie). Kinderen die moeite hebben met het plannen en organiseren van een handeling, ongeorganiseerd/onhandig te werk gaan. En kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Ik onderzoek waar de problemen vandaan komen en ondersteun het kind in het verbeteren van zijn handelen. Doel is dat het kind kan omgaan met zijn belemmeringen en gebruik kan maken van zijn sterke kanten waardoor het optimaal functioneert. Hierdoor kan uw kind aan de gewone dagelijkse activiteiten beter deelnemen en wordt zijn zelfstandigheid vergroot.

Maar ook de context kan op mij rekenen (ouders, gezinsleden, leerkrachten).. Het is niet altijd evident om ouder te zijn, en zeker niet als je kind of jongere een probleem heeft. Daarom kies ik er steeds voor om veel verduidelijking te geven aan de mensen die het dichtst bij het kind staan. Ouders of opvoeders die vastlopen in het begeleiden van hun kind kunnen bij mij terecht. We overlopen de gebieden waar het moeilijk loopt en kijken samen welke ondersteuning er nodig is.

Wat houdt een begeleiding in?

De eerste sessie nodig ik de ouder(s) samen met het kind uit voor een verkennend gesprek. Van hieruit worden 1 of meerdere doelstellingen bepaald. De volgende afspraken wordt het kind alleen begeleid, en heb ik aan het begin en op het einde van elke sessie een kort gesprek met de ouder of opvoeder. Na een aantal sessies kan er een sessie samen met de ouder ingepland worden. Daarin praten we de evolutie van het kind of jongere door en kan je als ouder vragen stellen. Zo zorgen we dat we met alle betrokken partijen dezelfde koers blijven varen. Nauw overleg is noodzakelijk wil de begeleiding succesvol zijn. We werken ernaar toe dat het kind zo snel als mogelijk de therapie kan verlaten en verder opgevolgd wordt door zijn eigen omgeving.

Methodiek

Als ingangspoort voor de begeleiding gebruik ik creatieve werkvormen (tekenen, knutselen), buitenactiviteiten in de natuur (klimmen, hout hakken), lichaamsgerichte werkvormen (beweging, oefeningen, massage) en gesprek. Elk kind is anders en verdient een persoonlijke begeleiding. Ik vertrek vanuit het interesseveld van het kind.

Zowel verbale als non-verbale technieken worden gebruikt om meer zicht te krijgen op de probleemsituatie van het kind en om tools aan te reiken tot groei.

De kracht van de therapie zit in de integratie van verschillende werkbare technieken die ik in de loop der jaren geleerd en toegepast heb.

Praktisch

Een sessie duurt een uur en kost €70.

Een gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk via het ziekenfonds.

Afspraken kunnen gemaakt worden op 0496510532.

Annulatie: Bij annulatie binnen de 48 uur of bij niet komen opdagen, wordt de sessie aangerekend.

Locatie

De praktijk van Henk bevindt zich in ons privébos in Merkemveld Zedelgem.

Kom je met de auto, rij dan naar Merkemveldweg 15 en plaatst je wagen op de parking van De Hopper. Van daar wandel je nog 5 min naar ons terrein. Je kan daarvoor de wegmarkering ‘Hejoka’ volgen: via de Hogedreef altijd rechtdoor tot aan de kruising met de Mottedreef. Ingang langs het kleine poortje.