Individuele begeleiding volwassenen door Leen

Integratieve psychotherapie – lichaamsgerichte psychotherapie – relatietherapie

Wanneer kan je een beroep doen op mij?

Soms kom je op een punt in je leven waarop je extra ondersteuning kan gebruiken. Je kan bij me terecht als je wilt werken rond spanningen en stress, angsten, negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen, weinig lichaamsbesef, trauma, depressie, eetstoornissen, emotionele blokkades (emoties onderdrukken of erdoor overspoeld worden), psychosomatische klachten, relatieproblemen, moeilijke fasen in je leven.

Je krijgt inzicht in je functioneren en hoe je stappen kan zetten om hinderlijke (denk-, gedrags-, gevoels-)patronen achter je te laten. We gaan samen op zoek naar de kern van het probleem.
Voor volwassenen en adolescenten. Individueel of als koppel.

Integratieve psychotherapie

In integratieve psychologie gebruiken we geen eenzijdige methode zoals bv. psychoanalyse, gedragstherapie, gezinstherapie, Gestalttherapie, medicatie, meditatie, enz.. We gebruiken werkzame elementen uit die therapievormen. Zo stemmen we ons beter af op jouw noden. We maken een integratie van de 4 hoofdstromingen binnen de psychologie: de cliëntgerichte, de gedrags-, de psychodynamische en de systemische therapie.

Afhankelijk van jouw nood en het probleem waarmee je komt, wordt de lichaamsgerichte benadering geïntegreerd binnen een of meerdere psychotherapeutische stromingen.

Lichaamsgerichte psychotherapie

Bij lichaamsgerichte therapieën vertrek je vanuit eigen lichamelijke ervaringen als ingangspunt tot verandering. Door middel van focussing, ademhaling of beweging kom je terug meer in contact met jezelf en je proces. Het lichaamsgerichte werk wordt geïntegreerd binnen gesprekstherapie.

Lichaamsgerichte psychotherapie is een toegankelijke, deels nonverbale therapievorm. Door je lichaam aan te spreken, bereik je niet alleen je denken, maar ook je gevoelswereld, je emoties en lichamelijke verschijnselen (fysieke klachten).
Lichaamsbeweging weerspiegelt de innerlijke toestand van de mens. Door het lichaam aan te spreken in een therapeutische setting, komt er een helingsproces op gang. Inwendige conflicten en thema’s (die je gedrag bepalen) komen uit het onbewuste naar het bewustzijn en worden hierdoor werkbaar.

In deze begeleiding ga je niet alleen praten, je spreekt ook je lichaam aan om te weten wat er vanbinnen leeft aan emoties, gedachten, verlangens, frustraties, patronen. Het blijft niet bij ‘weten’ alleen, je lichaam helpt je ook om uit deze patronen te komen. Dit gebeurt via gerichte oefeningen.

Het is een vorm van begeleiding die kan aanspreken als je niet zo’n prater bent en ook nonverbaal aan de slag wilt. Of als je juist wel een grote prater bent, helpt deze vorm om meer te gaan voelen en gewaar te worden.

Waarom via het lichaam?

Via het lichaam krijg je rechtstreeks toegang tot het emotionele brein. Het emotionele brein bezit natuurlijke mechanismen voor zelfgenezing. Het zijn aangeboren vermogens om evenwicht en welbevinden te herstellen.

‘De psychotherapeut helpt cliënten hun emotionele brein te herprogrammeren zodat het wordt afgestemd op het heden i.p.v. te blijven reageren op situaties uit het verleden. Hiervoor gebruiken we best methodes die op het lichaam inwerken omdat we zo rechtstreeks het emotionele brein beïnvloeden, eerder dan te werken met taal en denken.’ (Servan-Schreiber, 2005)

Brainspotting

Brainspotting (BSP) is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotioneel en lichamelijk trauma. Door middel van BSP worden de neurofysiologische bronnen (in de hersenen) die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, waardoor het trauma of de blokkade zich oplost. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de precieze werking van ‘Brainspotting’ in de hersenen en het lichaam. Duidelijk lijkt dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Brainspotting is een lichaamsgerichte benadering. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens, ons denken, bevinden.

BSP werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem te spreken of je ervaringen te analyseren.  

Psychodrama

Aansluitend bij lichaamsgerichte psychotherapie maken we ook gebruik van psychodrama. Dit is een actiegerichte (en lichaamsgerichte) vorm van psychotherapie, ontwikkeld door Jacob Moreno. Je gaat situaties uit je dagelijks leven uitspelen waardoor je een helder zicht krijgt op datgene wat verwarrend en ongewenst gedrag doet voortbestaan. Je kan experimenteren met oud en nieuw gedrag. Via diverse technieken leer je zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen én met jezelf om te gaan.

Relatietherapie

Relatietherapie is heilzaam wanneer je als koppel vastloopt. Het doel is om de verbinding tussen jullie te herstellen. We hanteren ook hierin een integratieve visie en werken vanuit systeemdenken, contextuele therapie, EFT (emotional focused therapy) en geweldloze communicatie. Je leert op een verbindende en respectvolle manier communiceren met met de ander. Dit lost heel wat blokkades op binnen je partnerrelatie. Deze vorm van communiceren is ook toepasbaar op de ouder-kind-relatie, relatie met collega’s e.a. We zijn sociale wezens. Het kan een hele uitdaging zijn om in relatie te staan tot anderen. Inzicht krijgen in je eigen communicatiepatroon en dat van de ander is een effectieve manier om problemen op te lossen.

Praktisch

Een sessie duurt een uur en kost €60

Afspraken kunnen gemaakt worden op 0497501275.

De praktijk ligt vlakbij afrit Oostkamp op de E40 en vlakbij Brugge. Ze is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, ligt op 5 minuten wandelen van bushalte en treinstation Oostkamp.

Terugbetalingen

Een gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk via het Ziekenfonds. Dit is beperkt in leeftijd en aantal sessies.

Links

Leen is ook te vinden op  www.psychotherapeut-info.be

Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleiding waarin je je functioneren binnen je vak/beroep onder de loep neemt. Het is uitermate geschikt voor wie met mensen werkt, zoals hulpverleners, maatschappelijk werkers, leerkrachten, artsen,…

Je krijgt zicht op welke situaties je problemen opleveren, waarmee dit te maken kan hebben, hoe je ermee kan omgaan en welke alternatieven er zijn. Je leert je eigen ervaringen overdenken, doorvoelen en doorzien zodat je jezelf brengt tot beter functioneren. Het verhoogt de effectiviteit van je werk en voorkomt langdurige spanningen en burn-outs.

Supervisie voor particulieren

€ 60 per uur – € 120 voor 2 uur

Supervisie op de werkvloer

Coaching van hulpverleners in hun functioneren en welbevinden.

In een intakegesprek wordt het traject bepaald met de doelen en de praktische uitwerking.