Vormingsaanbod voor hulpverleners en leerkrachten

1. Groepsvorming in de natuur

We trekken met je klasgroep de natuur in. We slaan daar letterlijk ons kamp (een tipi) op en dit is meteen de start van het groepsdynamisch werken.

In dit programma onderzoeken we de dynamiek van de klasgroep, waar zowel de knelpunten als de kwaliteiten zitten. We leren vaardigheden aan zoals respectvol communiceren, aandacht voor de mening van de ander, luisteren naar elkaar,… We doen dit op een ervaringsgerichte wijze, vertrekkende vanuit het kind. De natuur gebruiken we als inspiratiebron. Via plezante oefeningen, natuurbeleving, samenwerkingsopdrachten, spelen en communiceren laten we de klasgroep evolueren tot een dynamische en werkbare groep.

doelgroep

Voor klasgroepen

 • die te kampen hebben met pestgedrag, kliekjes-vorming, gedragsproblemen
 • die verdieping willen in o.a. respectvol communiceren, natuurbeleving, groepsdynamiek
 • die ervaringsgericht willen leren over natuurbeleving en -volkeren

werkwijze

 • ervaringsgericht
 • in open communicatie
 • creativiteit met natuurlijk materiaal
 • dramaoefeningen
 • lichaamsoefeningen
 • natuurbeleving

duur

 • 1 lesdag (2 dagdelen, ong. 6 uur)
 • tweedaagse is ook mogelijk

begeleider

Henk Dewitte

doelstelling

 • Nieuwe dynamiek in de klasgroep brengen
 • Leren communiceren
 • Respect opbrengen voor elkaar

aantal deelnemers

min. 8 – max. 25

extra

Deze activiteit kan ook op verplaatsing doorgaan op een locatie die de school of organisatie zelf kiest.

kostprijs

vraag vrijblijvend offerte via info@hejoka.be

De prijs is afhankelijk van het aantal leerlingen, aantal dagen, aantal begeleiders en locatie op ons domein of op verplaatsing.

uitgebreide beschrijving van het aanbod

Elke leerkracht of begeleider heeft het al eens meegemaakt dat een groep heel moeilijk loopt. Er valt moeilijk met de groep te werken, de leiders van de groep zijn té dominant, de volgers doen gewoon mee of sommigen worden uitgesloten of zelfs gekleineerd en gepest, er wordt op een weinig respectvolle manier gecommuniceerd, enz. Wat je ook probeert, er blijkt niets te ‘werken’.

Aandacht besteden aan groepsdynamische processen is vaak niet makkelijk binnen de schoolstructuur. Het is een hele opdracht om ook met de groepsdynamiek aan de slag te gaan en leerlingen  te begeleiden in hun sociale omgang met mekaar. Vaak komen we in een rol van commandant of chef terecht, terwijl we net dat niet willen zijn.

In deze workshop laten we de bestaande structuur van de school even voor wat ze is, en kiezen voor een totaal andere setting.  Kinderen en jongeren bloeien helemaal open in de natuur. We werken samen, zijn creatief bezig, zingen, eten, spelen, delen en maken plezier. Al snel kunnen we zien hoe de groep groepsdynamisch werkt, waar de knelpunten zitten en waar kan bijgestuurd worden.

Het ervaringsgericht werken is voor veel kinderen, jongeren en leerkrachten erg toegankelijk, juist omdat er vanuit het kind vertrokken wordt. De begeleiding van een externe, neutrale persoon werkt ‘ontwapenend’ en biedt een klankbord om gehoord te (kunnen) worden. Hierdoor leren we de vaardigheden aan van open communicatie, eerlijkheid en respect voor alles wat we horen, zien en voelen. Ook de mening van de ander, confrontatie, conflicten, ruzie, jaloezie kunnen hier bespreekbaar worden. Iedereen komt aan bod, of je nu een leider bent of niet, er zal naar je geluisterd worden.

Het kunnen uiten van gevoelens, positief en negatief, samen dingen doen in een totaal andere context, brengt je groep in een andere dimensie en zorgt voor een herinnering, waar je altijd kunt naar terug grijpen.

Tijdens deze workshop worden ook creatieve herinneringen gemaakt. Deze voorwerpen kunnen meegenomen worden naar de klas om zo de verbinding met de workshop te behouden. Zo werden er in het verleden al kunstwerken van verbondenheid, praatstokken, groepsschilderijen,… gemaakt, die dan een functie kunnen krijgen in de klas. Ook zullen er onder de leerlingen afspraken worden gemaakt hoe ze voortaan met mekaar zullen omgaan, een soort gedragscode vanuit de leerlingen en leerkrachten.

2. Aanpak van jongeren met uitdagend gedrag

Deze training richt zich tot wie met jongeren in contact komt die uitdagend of moeilijk hanteerbaar gedrag stellen. Je leert vanuit een ervaringsgerichte invalshoek hoe je contact kan maken met de jongeren, hen kan betrekken en betrokken houden, structuur en begrenzing kan aanbieden.

Henk Dewitte heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met jongeren in de bijzondere jeugdzorg, in het bijzonder onderwijs en in zijn eigen praktijk. Hij gaf reeds meerdere lezingen en wordt regelmatig gevraagd voor het invullen van studiedagen.

Voor meer info kan je ons contacteren via info@hejoka.be en 0496 510532