Wie zijn we

HEJOKA is de samenwerking tussen Leen De Vuyst, Henk Dewitte en medewerkers. Samen zorgen zij voor inspiratie, ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. De pijlers zijn natuur, beweging, ceremonie, creativiteit, therapie.

Hejoka staat voor de kracht van vernieuwing en verandering.… Door je situatie van een totaal andere kant te bekijken, kan je je losmaken uit vastgeroeste patronen. Met durf en ondersteuning leer je nieuwe stappen zetten, dingen doen die je nooit eerder voor mogelijk zag en die je vrijheid en vreugde geven.

Hejoka is de kracht van overgave. Controle durven lossen en vertrouwen in jezelf. Met een lach en een traan bewandel je de wegen die leiden naar geluk.

Hejoka staat ook voor verbinding. In verbinding blijven met jezelf, met je naasten, met de wereld en met de natuur. En dit als stevige basis om in de drukte en de chaos van het leven optimaal te functioneren.

 

Henk Dewitte

Henk is (ergo)therapeut en begeleidt reeds meer dan 20 jaar kinderen, jongeren en volwassenen. Hij deed ervaring op in verschillende instellingen, scholen en eigen praktijk. Hij is ervan overtuigd dat contact met de natuur bijdraagt tot het algemeen welzijn van iedereen, jong en oud.

Henk is ergotherapeut. Hij is daarnaast ook opgeleid tot shiatsutherapeut, herborist, en volgde de 3-jarige opleiding Sjamanisme en integrale therapie. Hij is vuurman en bewandelt het pad van zweethutleider. Hij verdiepte zich jarenlang in de macrobiotiek.

Hij ziet de natuur als een plek waar diversiteit vanzelfsprekend is en elk element zijn plek heeft. Dit geloof is het uitgangspunt om elk kind, jongere en volwassene te respecteren in wie ze zijn. Het boek ‘Het laatste kind in het bos’ van Richard Louv geeft de visie weer die hij wil neerzetten in de begeleiding van kinderen en jongeren.

Hij is getraind door Arne Rubinstein (AUS) in het geven van Rites of Passage (ROP) op een degelijke, gefundeerde en respectvolle manier. Overgangsrites zijn dé missing link in ons leven en onze opvoeding.

Hij is samen met Leen ouder van 3 kinderen, twee volwassen zonen en een dochter.

Leen De Vuyst

Ik ben licentiate communicatiewetenschappen(K.U.Leuven, 1994). Vanuit mijn interesse in inter- en intrapersoonlijke communicatieprocessen ben ik me verder gaan verdiepen in de psyche van de mens. Ik volgde de opleiding Integratieve psychotherapie aan de Academie voor Integratieve Psychotherapie (Gent, 2004) en Koppeltherapie aan de Educatieve Academie (Berchem, 2014).

De dans nam van jongsaf een belangrijke plaats in mijn leven. Later verdiepte ik me in de therapeutische betekenissen van dans en beweging. Ik trainde met Gabrielle Roth (USA) en werd erkend 5 ritmes teacher (2001). Ik bestudeerde dans-en bewegingstherapie en doceerde praktijklessen aan de Artevelde Hogeschool binnen de opleiding Creatieve Therapie.

Ik werk nu full-time in onze groepspraktijk, individueel en met koppels. Ik geef ook supervisies aan therapeuten in psychiatrische centra en aan studenten binnen de opleiding Integratieve psychotherapie (AIHP). Ik ben tevens docent binnen de AIHP.

Samen met mijn man Henk organiseer ik programma’s voor jong en oud waar verbinding centraal staat. We geven overgangsmomenten een belangrijke plek in het leven van jongeren en volwassenen.

Ik ben geboren in 1972 en ben moeder van drie kinderen, twee volwassen zonen en een dochter.

Bijkomende vormingen: *Opleiding kunstzinnige media, Wisper * Bejegeningskringloop F. Cuvelier, Relatiestudio * Psychotrauma,Educatieve Academie * Focussing, Academie voor Integratieve psychotherapie * Pesso-therapie introductie, Kern * Waarnemingstraining, PZ OLV * psychodrama, Centrum voor psychodrama en psychotherapie * koppeltherapie Educatieve Academie Berchem * Rites of passage, Arne Rubinstein * Brainspotting,Educatieve academie

Aangesloten bij volgende beroepsvereniging:

BNVIP: Belgisch-Nederlandse vereniging voor integratieve psychologie

Terugbetaling:

Voor de individuele sessies en de koppeltherapie is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via het ziekenfonds