Wie zijn we

HEJOKA is de samenwerking tussen Leen De Vuyst, Henk Dewitte en medewerkers. Samen zorgen zij voor inspiratie, ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. De pijlers zijn natuur, beweging, ceremonie, creativiteit, therapie.

Hejoka staat voor de kracht van vernieuwing en verandering. Door je situatie van een totaal andere kant te bekijken, kan je je losmaken uit vastgeroeste patronen. Met durf en ondersteuning leer je nieuwe stappen zetten, dingen doen die je nooit eerder voor mogelijk zag en die je vrijheid en vreugde geven.

Hejoka is de kracht van overgave. Controle durven lossen en vertrouwen in jezelf. Met een lach en een traan bewandel je de wegen die leiden naar geluk.

Hejoka staat ook voor verbinding. In verbinding blijven met jezelf, met je naasten, met de wereld en met de natuur. En dit als stevige basis om in de drukte en de chaos van het leven optimaal te functioneren.

Henk Dewitte

Henk Dewitte

Ik ben ergotherapeut en begeleid reeds meer dan 20 jaar kinderen, jongeren en volwassenen. Ik deed ervaring op in verschillende instellingen bij zowel bejaarden, als bij kinderen en jongeren. Ik werkte ook enkele jaren als leraar in het bijzonder onderwijs. Daarnaast runde ik steeds mijn eigen praktijk voor begeleiding van kinderen tot volwassenen.

Ik ben samen met mijn vrouw de oprichter van Hejoka, een organisatie waarin we mensen terugbrengen naar de natuur en naar mekaar.

Ik ben ergotherapeut van basisopleiding. Ik ben tevens opgeleid tot shiatsutherapeut en herborist en verdiepte me jaren in de macrobiotiek.  Ik volgde de 3-jarige opleiding Sjamanisme en integrale therapie. Ik ben opgeleid vuurman en bewandel het pad van zweethutleider.

In 2015 trainde ik met dr. Arne Rubinstein (AUS) in het begeleiden van overgangsrites (rites of passage) en het ondersteunen van ouders en kinderen, vaders en zonen. Een jaar later assisteerde ik hem tijdens zijn kampen in Australië en sindsdien blijven we nauw betrokken op mekaars werk.

In mijn werk en leven neemt de natuur een centrale plek in. Het is mijn habitat. In de natuur ervaar ik diversiteit als vanzelfsprekend, elk element heeft er zijn plek. Dit is mijn uitgangspunt in mijn begeleidingen. Ik vertrek vanuit respect voor de eigenheid van elk kind, jongere en volwassene en ik tracht ieder terug te brengen naar zijn eigen unieke natuur.

Ik ben geboren in 1975, getrouwd met Leen en ouder van 3 kinderen, twee volwassen zonen en een tienerdochter.

Leen De Vuyst

IMG_7663

Ik ben integratief psychotherapeut en begeleid reeds meer dan 20 jaar volwassenen en adolescenten op weg naar een gelukkiger leven. Ik ben gespecialiseerd in lichaamsgerichte therapievormen waarbij we het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken en tot diepe verwerking komen.

Ik ben van kindsaf een danser. Later verdiepte ik me in de helende werking van dans en beweging. Ik trainde met Gabrielle Roth (5 ritmes), studeerde dans- en bewegingstherapie en doceerde praktijklessen binnen de BANABA creatieve therapie – dans en beweging.

Met een basisdiploma master in de communicatiewetenschappen en verdere opleidingen binnen de relatietherapie begeleid ik ook koppels naar een bloeiende en verbindende relatie.

Ik werkte 10 jaar als docent en supervisor aan de Academie voor Integratieve psychotherapie. In de tijd die nu vrijkomt, geef ik supervisie aan andere therapeuten.

Ik hou ervan mensen samen te brengen en het leven te vieren in al zijn aspecten.

Samen met Henk organiseer ik programma’s waar verbinding centraal staat. We creëren overgangsmomenten om belangrijke fases in het leven te markeren en er kracht uit te halen. Dat doen we ook reeds meer dan 20 jaar in ons eigen gezin.

Ik ben geboren in 1972 en ben moeder van drie kinderen, twee volwassen zonen en een tienerdochter.

Bijkomende vormingen:

*Opleiding kunstzinnige media, Wisper

* Bejegeningskringloop F. Cuvelier, Relatiestudio

* Psychotrauma,Educatieve Academie

* Focussing, Academie voor Integratieve psychotherapie

* Pesso-therapie introductie, Kern

* Waarnemingstraining, PZ OLV

* psychodrama, Centrum voor psychodrama en psychotherapie

* koppeltherapie Educatieve Academie Berchem

* Rites of passage, Arne Rubinstein

* Brainspotting,Educatieve academie

Aangesloten bij volgende beroepsverenigingen:

BNVIP: Belgisch-Nederlandse vereniging voor integratieve psychologie

BVP: Belgische Vereniging voor Psychotherapie

ECP houder: Europees certificaat psychotherapie